mplayer не ради после надоградње FC6

Ако вам се деси да вам после апдејта Федоре mplayer престане да ради, као и рецимо xine, ffmpeg и слично, а добијете грешку налик овој:
mplayer: symbol lookup error: /usr/lib/libavcodec.so.51: undefined symbol: faacDecOpen
онда значи да сте помешали репозиторијуме livna и freshrpms. У питању је проблем са faad2 и faac који су покупљени из freshrpms репозиторијума а остали мултимедијални пакети из livna репозиторијума. Зато треба одрадити следеће две ствари:
# yum remove faad2 faac
# yum --disablerepo=freshrpms install mplayer \
mplayer-fonts mplayer-gui mplayer-skins \
mplayerplug-in xine-lib-extras-nonfree

Ово друго зато што ће први корак уклонити све пакете који су зависни од faad2 и faac пакета. Ту још можете додати, ако их користите, и transcode, avidemux, dvdrip, dvdstyler, ffmpeg и друге пакете које користите а yum вам јави да их је уклонио због поштовања међузависности.