Услови коришћења

Сав материјал објављен на блогу „Записи“ (блог записи, описи, фотографије, видео и аудио снимци и друго) подлеже условима Creative Commons лиценце Ауторство-Некомерцијално-Делити под истим условима.

Сав материјал можете користити бесплатно, у складу са ставом Ауторство лиценце, уколико у било ком облику (у целости, делове, изворно, измењено, уграђено у друга дела и сл.) преносите било шта са овог блога без мог знања, у обавези сте да наведете аутора (аутор Александар Урошевић), као и извор одакле сте предметни материјал преузели (перманентну везу у изворном облику или скраћену неким сервисом за скраћивање дугих веб адреса).

Такође, није дозвољена комерцијална употреба материјала у било ком облику, осим ако немате моју писмену дозволу за то.

Ако желите да било шта са блога искористите у комерцијалне сврхе, контактирајте ме за дозволу да то учините.

Када пренесете неки текст на другу веб страницу, немојте уграђивати слике са мог блога већ их приложите на циљној презентацији. У супротном ће уместо слике из текста бити приказан следећи банер (осим ако се договоримо другачије):

банер „I love blog.urosevic.net“ који ће бити приказан за „хотлинковане“ слике
банер „I love blog.urosevic.net“ који ће бити приказан за „хотлинковане“ слике