Da l’ sam prvi?

Maločas pripremajući zapis o GLDT-u vidim da je objavljena nova verzija WordPress-a 2.2.1 sa ispravkama grešaka i sigurnosnih propusta, pa sam brže-bolje skoknuo na novu verziju pred letnji „raspust“.

Pitam se, da li sam prvi bloger u Srbiji koji je to ovaj put uradio? :D

Leave a Reply