Микрофонски „збуњ“ у Скајпу

Данас тестирајући SkypeOut на Fring-у (хвала Браци на помињању ове алатке) са другаром Војом, установим да он мене чује одлично, али ја њега јако слабо, т.ј. превише тихо. Падне ми на памет да тестирам Skype са рачунара, па потерам Skype 1.3.0.43 за Linux.

Тада схватим да постоји проблем са аудио уређајем. Skype каже при аудио позиву да је аудио уређај „покварен“. Краћим гуглањем видим да Skype треба покренути кроз aoss како би са моним тренутним подешавањима ALSA-е радио како треба (о томе сам писао у запису „Flash 9 са звуком!“). Међутим, тада нестане проблем са уређајем, али настане проблем што ја чујем саговорника, али он мене не.

После безуспешног низа шалтања ALSA/OSS у подешавањима аудио уређаја у Skype-у, постављања RECORD ознаке на микрофон и CAPTURE канале у alsamixer и KMix, прионем на ново гуглање.

Резултат сам нашао на Skype форуму (чудна ли чуда! :)) а састоји се у постављању једног ~/.asoundrc са следећим садржајем:

########################################################
#Full Duplex Software Mixing and Recording.

pcm.dmixed {
  type dmix
  ipc_key 1024
  slave {
    pcm "hw:0,0"
    format S32_LE
    period_time 0
    period_size 1024
    buffer_size 16384
    rate 48000
  }
  bindings {
    0 0
    1 1
  }
}

pcm.dsnooped {
  ipc_key 1027
  type dsnoop
  slave.pcm "hw:0,0"
}

pcm.asymed {
    type asym
    playback.pcm "dmixed"
#    capture.pcm "dsnooped"
    capture.pcm "hw:0,0"
}

pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "asymed"
}

ctl.!default {
  type hw
  card 0
  device 0
}

########################################################
#For aoss.

pcm.dsp0 {
  type plug
  slave.pcm "asymed"
}

ctl.mixer0 {
  type hw
  card 0
  device 0
}

########################################################
#This is the normal spdif output profile (optical, toslink).

pcm.!spdif {
  type plug
  slave.pcm "hw:0,1"
}

Оно што једино треба накнадно урадити је у пречици за Skype додати префикс aoss како би се он увек позивао на емулацију OSS-а у ALSA-и.

Објављено од стране

Александар

Данијелин супруг, Михаилов и Николин отац. Веб програмер и оснивач TechWebUX.