Category Archives: Život

Manje ili više zanimljivi događaji koji se tiču moje neposredne okoline, porodice, mog života uopšte


LibreOffice Writer: slika u pozadini preko cele strane

Veoma zgodna mogućnost koju poseduje Libreofis Pisac jeste postavljanje slika u pozadinu dokumenta, tako da slika može da predstavlja vodeni žig ili pozadinsku aplikaciju. Međutim, problem nastaje onda kada pozadinska slika treba da ide od ivice do ivice lista. No, i za to postoji rešenje. Continue reading

Zar već osam?

Nekako slučajno, usled čestih dugotrajnih pauza u pisanju uzrokovanih oflajn životom, zapazih da je već treći dan februara i setih se da sam 31. januara 2004. godine počeo da zapisujem na netu.

Te godine sam eto počeo da blogujem, počeo da budem dupli otac, počeo da fotkam digitalno. I još koješta.

Eto, jedan ping Zapisa pa nazad na oflajn obaveze. Do nekog sledećeg slobodnog vremena, prelistajte prethodnih osam godina zapisa, nešto zanimljivo ćete već pronaći :)