2 responses to Kako permanentno obrisati GMail nalog

e ali sta treba da ukucam …ovde tj u prazna polja…
Da li ste siguni da želite da izbrišete [email protected]?
Da, želim trajno da izbrišem [email protected] i da ga uklonim sa svog Google naloga.

Nova adresa e-pošte

Ovo će postati adresa e-pošte pomoću koje ćete pristupati vašem Google nalogu.
Da izbrišeteGmail, a ipak nastavite sa korišćenjem svog Google naloga, unesite drugu e-adresu kako biste dobili novo ime za prijavljivanje.

Aktuelna lozinka
Da li ste pogrešnu lozinku.

Leave a Reply